2003: Karel Řepa
text: Pavel Panoch, vydal Helios 2003,
ISBN:  80-85211-15-7

2003: Karel Řepa
úvodn?stránka www.stepanbartos.cz