2014: Technické památky v Krkonoších
text: Bohdan Šeda, vydala Správa Krkonošského národního parku 2014,
ISBN: 978-80-87706-40-4

2014: Technické památky v Krkonoších
úvodn?stránka www.stepanbartos.cz