2017: Vojmír Vokolek, Mizející poselství
text: Marcela Rusinko, vydala Východočeská galerie Pardubice ISBN: 978-80-85112-81-8

2017: Vojmír Vokolek, Mizející poselství
úvodn?stránka www.stepanbartos.cz