Jiří František Pacák, sochařské dílo
digitální snímky do připravované publikace
klient: Heinz Patzak 

Doba plastová, expozice ve VČG, 2019
digitální snímek

Marie Hladíková, Bludná hvězda -  Art Space NOV, 2018
digitální snímek instalace

Vladimír Kopecký: Okem želvy
vystaveno na sympoziu Odpad a umění, umění a odpad II v http://artspacenov.cz/

Bohuslav Reynek, tisková destička, dokumentace sbírek
digitální snímek
zadavatel: Association Romarin, Grenoble

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
fotografie sbírkových exponátů

Východočeské muzeum, sbírka atelierového skla
snímky sbírkových předmětů, diapozitivy 6x7 cm

Vojmír Vokolek, pohled do ateliéru ve Dvakačovicích. 1990
čb negativ 6x6 cm
© Štěpán Bartoš, Nero-Net 2020