Bohuslav Reynek, tisková destička, dokumentace sbírek

digitální snímek
zadavatel: Association Romarin, Grenoble