Fotosochy

snímky ateliérových instalací Ondřeje Petrlíka, fotografováno v atelierech AVU, GM foto, atelieru autora ve Valentinské ulici a vlastním fotostudiu v Pardubicích

Jiří František Pacák, sochařské dílo

digitální snímky do připravované publikace
klient: Heinz Patzak 

Doba plastová, expozice ve VČG, 2019

digitální snímek

Marie Hladíková, Bludná hvězda – Art Space NOV, 2018

digitální snímek instalace

Vladimír Kopecký: Okem želvy

vystaveno na sympoziu Odpad a umění, umění a odpad II v Art Space NOV

Bohuslav Reynek, tisková destička, dokumentace sbírek

digitální snímek
zadavatel: Association Romarin, Grenoble

 

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

fotografie sbírkových exponátů

Východočeské muzeum, sbírka atelierového skla

snímky sbírkových předmětů, diapozitivy 6×7 cm

 

Vojmír Vokolek, pohled do ateliéru ve Dvakačovicích. 1990

čb negativ 6×6 cm