Doba plastová, expozice ve VČG, 2019

digitální snímek