Gočár – Wenke

editor: Olga Mertlíková

vydalo Městské muzeum v Jaroměři 2011

ISBN: 978-80-903131-9-4

spoluautorství fotografií a produkce knihy