publikace

 • Architekt Machoň: Passage Pardubice

  texty: Zdeněk Lukeš, Jiří Kotyk, Jan Řeháček,

  vydal Helios 2013

  ISBN: 978-80-85211-33-7
  fotografie současného stavu staveb

 • Pavel Kalfus, scénograf

  text: Andrea Králová,

  vydalo MLK, 2013

  ISBN: 978-80-905249-2-7

  původní fotografie do publikace

 • Labská, strojní a stavební

  text: Václav Růžička, Bohdan Šeda

  pro Labskou; s.r.o. vydal Štěpán Bartoš. 2012

  ISBN: 978-904025-3-9
  fotografie, spolupráce na koncepci publikace, produkce

 • Cesta od renesance k baroku, Slavné stavby Moravské Třebové

  editor: Jan Sedlák, spoluautor fotografií Jaroslav Horák.

  vydal: Foibos 2012

  ISBN: 978-80-87073-48-3

 • Hluboká

  text: Martin C. Putna, Aleš Roleček,

  vydal Malvern 2012

  ISBN: 978-80-87580-32-5
  ilustrační a dokumentární fotografie

 • Gočár – Wenke

  editor: Olga Mertlíková

  vydalo Městské muzeum v Jaroměři 2011

  ISBN: 978-80-903131-9-4

  spoluautorství fotografií a produkce knihy

 • Kostel svatého Jiří v Býšti

  text: Martin Brousil, Bohdan Šeda,

  pro Římskokatolickou farnost v Býšti vydal Štěpán Bartoš

  ISBN: 978-80-904025-2-2
  fotografie, produkce

 • Josef Gočár

  editor: Zdeněk Lukeš, autoři: Pavel Panoch, Jiří T. Kotalík, Zdeněk Lukeš, Daniela Karasová

  fotografie: Ester Havlová, Pavel Frič, Štěpán Bartoš

  vydal: Titanic 2010

  ISBN: 978-80-86652-44-3
  fotografie východočeské části díla Josefa Gočára

 • Pardubický kraj – mezi lvem a orlicí

  text: Bohdan Šeda,

  vydal Helios 2010

  ISBN: 80-85211-29-7
  koncepce, černobílé a barevné fotografie

 • Libor Krejcar

  text: Františka Jirousová,

  vydal: Gallery, Praha 2009
  fotografie