Karel Řepa

text: Pavel Panoch, vydal Helios 2003,

ISBN: 80-85211-15-7
fotografie, spoluúčast na koncepci