Miloš Šejn Í T H M N

Záznam performance Miloše Šejna v Art Space NOV