Pardubice dříve a nyní

text: Jiří Kotyk,
vydal: Helios Pardubice 1993

80-85211-01-7
soubor současných fotografií dle dobových předloh