Pavel Kalfus, scénograf

text: Andrea Králová,

vydalo MLK, 2013

ISBN: 978-80-905249-2-7

původní fotografie do publikace