Příručka vlastníka památkově chráněné stavby v Pardubickém kraji

text: Milan Mariánek, Milan Novák

vydal: Pardubický kraj 2019