Thorn Lighting

referenční fotografie realiazací osvětlení, diapozitivy 6 x 7  a 9 x 12 cm