Vladimír Mišík, s otiskem prstu na filmu

čb negativ 6×6 cm